Thu, 23 Jan 2020 17:03:11 -0500

Giám Đốc Chất Lượng

null   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Language:English, 日本語Job industry:Kiểm định chất lượngJob description:Giải quyết các vấn đề về...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:11 -0500

IT Staff cum Communicator

Hanoi   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Viên Job language:日本語Job industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Thực hiện các hỗ trợ...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

Project Manager

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Phòng Job language:日本語Job industry:Kế hoach & Dự ánJob description:Quản lý dự án lập trình ứng dụng Web...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

Counselor

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Job requirements:K...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:11 -0500

Supervisor of Human Resources Labor

null   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Language:日本語Job industry:Nhân sựJob description:Phụ trách nghiệp vụ lao động nhân sự (Phúc lợi y tế...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

SAP Development Staff

Hanoi   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Viên Job language:日本語Job industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Lập trình SAP (HR, logistics, kế...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

BSE (N2)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:日本語Job industry:IT - Phần mềmJob description:Nghiệp vụ BSE trong lập trình ứng Web...
Wed, 22 Jan 2020 04:34:06 -0500

Nhân viên Kế toán

Tân An   Công ty TNHH SX - TM - DV Ôtô QuyềnLong An   Save job
Nguyên liệu có chất lượng từ tốt đến chất lượng tốt nhất thông qua các nhà cung cấp uy tín hàng đầu...
Wed, 22 Jan 2020 11:25:02 -0500

Nhân Viên Lắp Đặt Rèm Cửa / Mành

Ho Chi Minh City   CÔNG TY TNHH TM THIÊN HỒNG PHÚC   Save job
độ: Trung học - Ngành nghề: Lao động phổ thông, Kiến trúc/Nội thất - Số lượng tuyển dụng: 5...
Wed, 22 Jan 2020 04:31:48 -0500

Quản Lý Kinh Doanh Đấu Thầu

Hanoi   VIETMEC - CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM   Save job
Phù hợp với Công ty theo từng thời kỳ, từng giai đoạn Chỉ đạo lập kế hoạch bán hàng năm/ quý...

240 offers found

Thu, 23 Jan 2020 17:03:11 -0500

Giám Đốc Chất Lượng

null   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Language:English, 日本語Job industry:Kiểm định chất lượngJob description:Giải quyết các vấn đề về...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:11 -0500

IT Staff cum Communicator

Hanoi   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Viên Job language:日本語Job industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Thực hiện các hỗ trợ...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

Project Manager

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Phòng Job language:日本語Job industry:Kế hoach & Dự ánJob description:Quản lý dự án lập trình ứng dụng Web...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

Counselor

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Job requirements:K...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:11 -0500

Supervisor of Human Resources Labor

null   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Language:日本語Job industry:Nhân sựJob description:Phụ trách nghiệp vụ lao động nhân sự (Phúc lợi y tế...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

SAP Development Staff

Hanoi   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Viên Job language:日本語Job industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Lập trình SAP (HR, logistics, kế...
Thu, 23 Jan 2020 17:03:12 -0500

BSE (N2)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:日本語Job industry:IT - Phần mềmJob description:Nghiệp vụ BSE trong lập trình ứng Web...
Wed, 22 Jan 2020 04:34:06 -0500

Nhân viên Kế toán

Tân An   Công ty TNHH SX - TM - DV Ôtô QuyềnLong An   Save job
Nguyên liệu có chất lượng từ tốt đến chất lượng tốt nhất thông qua các nhà cung cấp uy tín hàng đầu...
Wed, 22 Jan 2020 11:25:02 -0500

Nhân Viên Lắp Đặt Rèm Cửa / Mành

Ho Chi Minh City   CÔNG TY TNHH TM THIÊN HỒNG PHÚC   Save job
độ: Trung học - Ngành nghề: Lao động phổ thông, Kiến trúc/Nội thất - Số lượng tuyển dụng: 5...
Wed, 22 Jan 2020 04:31:48 -0500

Quản Lý Kinh Doanh Đấu Thầu

Hanoi   VIETMEC - CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM   Save job
Phù hợp với Công ty theo từng thời kỳ, từng giai đoạn Chỉ đạo lập kế hoạch bán hàng năm/ quý...

0 offers found