Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales & Operator - Inbound Market

Ho Chi Minh City   Tagger Travel   Save job
Level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Du lịchJob description:Tư vấn và giải đáp thắc mắc...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Site Engineer (Electrical Equipment)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Điện, Điện tử & Điện lạnhJob...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales Staff (Sub Manager Level)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Khai thác...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Interpreter cum Transrator (Japanese-Vietnamese)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Biên phiên thông dịchJob description:Phụ trách biên phiên dịch...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Assistant of Japanese Business Director

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Support Japanese Business...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales Staff (Tiếng Nhật ~ N3)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Khai...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales Staff (N2 hoặc N3)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Tiếp nhận...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

HR Manager

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Phòng Job language:Tiếng ViệtJob industry:Nhân sựJob description:Phụ trách bộ phận HR (Cấp trên là người...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

IT Operator

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:IT - Quản lý mạng, hệ thống & dữ liệuJob description:Programming by...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Plant Engineering Supervisor (Electronic Facilities)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
NhómJob language:Tiếng ViệtJob industry:Điện, Điện tử & Điện lạnhJob description:You will work as the...

89857 offers found

Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales & Operator - Inbound Market

Ho Chi Minh City   Tagger Travel   Save job
Level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Du lịchJob description:Tư vấn và giải đáp thắc mắc...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Site Engineer (Electrical Equipment)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Job workplaces:Hồ Chí Minh - Việt NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Điện, Điện tử & Điện lạnhJob...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales Staff (Sub Manager Level)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Khai thác...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Interpreter cum Transrator (Japanese-Vietnamese)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Biên phiên thông dịchJob description:Phụ trách biên phiên dịch...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Assistant of Japanese Business Director

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
NamJob level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:Hành chính, Thư ký & Lễ tânJob description:Support Japanese Business...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales Staff (Tiếng Nhật ~ N3)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
NamJob level:Nhân viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Khai...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Sales Staff (N2 hoặc N3)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Viên Job language:Tiếng ViệtJob industry:Bán hàng & Phát triển/Quản lý kinh doanhJob description:Tiếp nhận...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

HR Manager

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Phòng Job language:Tiếng ViệtJob industry:Nhân sựJob description:Phụ trách bộ phận HR (Cấp trên là người...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

IT Operator

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
Level:Nhân viên Job language:EnglishJob industry:IT - Quản lý mạng, hệ thống & dữ liệuJob description:Programming by...
Mon, 14 Oct 2019 06:00:23 -0400

Plant Engineering Supervisor (Electronic Facilities)

Ho Chi Minh City   ICONIC Co,.Ltd.   Save job
NhómJob language:Tiếng ViệtJob industry:Điện, Điện tử & Điện lạnhJob description:You will work as the...

0 offers found